Medezeggenschapsraad

Basisschool Sancta Maria in Lettele heeft net als alle andere basisscholen een Medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook een instemmende rol in beleidszaken. Ze zijn te bereken via e-mail: mr.sanctamaria@mijnplein.nl
 
Ouders en leerkrachten denken dus mee over het beleid van de school. De MR heeft instemmingsrecht bijvoorbeeld als het gaat om het schoolplan, doelstellingen en veiligheid.
Ook heeft de MR adviesrecht. Hier kan men bijvoorbeeld denken aan de begroting, samenwerking met andere scholen en instellingen, aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Maar ook over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Met de ophanden zijnde nieuwbouw heeft de MR dus een taak te vervullen. 
   
In de MR zijn zowel ouders, als leerkrachten vertegenwoordigd. De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Irma Veldkamp en Nowel Horenberg. De oudergeleding bestaat uit Arnold Wichgers Schreur en Sjoerd Crezee. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de school.
Medezeggenschapsraad