Groep 7/8

Voor de basisvakken (rekenen, taal, begrijpend lezen) wordt vanaf groep 4 een tablet en voor groep 7/8 een chromebook ingezet. We vinden een nieuwsgierige houding belangrijk. Dat doen we door leerlingen vragen te laten stellen over wat ze willen leren. Door te vragen hoe ze iets willen leren komen we tegemoet aan de verdere ontwikkeling van talenten. De leerlingen voelen zich gehoord en gezien.  

In de bovenbouw maken de leerlingen de keus voor het vervolgonderwijs. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen geven we les op verschillende niveaus. Dat kunnen we doen, omdat de leerlingen al vroeg leren zelfstandig te werken. We werken vanaf groep 5 met weektaken. We hebben zoveel mogelijk uniformiteit in de onderbouw en bovenbouw. We houden van ruimte binnen de perken! 

Trots wordt er gebruik gemaakt van de leertuin,  die wordt ingezet voor de natuurkunde lessen. De kinderen kunnen zo het geleerde buiten in de praktijk brengen, zoals het maken van een zonnewijzer.

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 werken regelmatig samen. Dat zien we bij projecten als 'Schrijver in de picture', 'Het kastelenpad', 'De ruimtevaart'.  Samen lezen, presentaties maken, opdrachten uitvoeren, plannen maken en uitvoeren. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars talenten.