Basisschool Sancta Maria Lettele verrassend veelzijdig

 
  
AGENDA
26 sept. - 18.45 uur informatieavond groep 8
26 sept. - 19.00 uur informatieavond groep 1 t/m 7
27 sept. - kinderpostzegels groep 8
04 okt.  - opening Kinderboekenweek thema griezelen 
09 okt.  - voorleesuurtje groep 1 t/m 4
09 okt.  - deze week kennismakingsavond groep 8
09 okt   - voorleesuurtje groep 1 t/m 4
10 okt.  - voorleesuurtje groep 1 t/m 4
11 okt.  - voorleesuurtje groep 1 t/m 4
12 okt.  - voorleesuurtje groep 1 t/m 4
13 okt.  - voorleesuurtje groep 1 t/m 4


 
Lezen
De groepen 1/2 en 3/4 beginnen in oktober met de eerste ronde van het voorleesuurtje en later in het jaar wordt in de bovenbouw de eerste ronde van de voorleesinstuif gehouden en staat de voorleeswedstrijd op het programma. In groep 5/6 wordt rond maart gewerkt aan het project leesvirus. Allemaal vormen van leesbevordering, met de bedoeling de leesvaardigheid en de leesgerichtheid te vergroten. Kijk voor meer informatie in nieuwsbrief 4.

Kindgesprekken
Dit schooljaar gaan we weer met elke leerling van groep 4 t/m 8 een kindgesprek voeren. Dit is een gesprekje tussen leerling en leerkracht waarin de leerling kan vertellen waar hij of zij goed in is en wat het lastig vindt. Ook mogen de leerlingen vertellen hoe we hun het beste kunnen helpen. We vinden het erg belangrijk dat kinderen eigenaarschap hebben over hun leerproces. In april 2017, hebben we met ons team de verdiepingscursus in kindgesprekken gevolgd, zodat we nog beter bij de behoeftes van de leerlingen kunnen aansluiten.

Soemo
Ook dit jaar gebruiken we de methode Soemo voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Telkens staat er een thema centraal dat gedurende 5 6 weken behandeld wordt. Het eerste thema, dat we tot de herfstvakantie onder de aandacht brengen bij kinderen is beleefdheidsvormen.